Ochrana osobních údajů

#
Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním.

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než externím dopravcům a to v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.