Marionety

Marionety jsou loutky, které jsou shora ovládány tenkými provázky. Jejich historie sahá do dávných dob,naštěstí přežily až do dob dnešních. Mohou se prezentovat v různých velikostech a sloužit k loutkovému představení a zároveň i k dekoračním ůčelům.
Naše marioenty slouží především jako dekorace, což ovšem neznamená, že si s nimi nemůžete "pohrát."